Editörden

Editörden

2017’nin ilk sayısıyla karşınızdayız. Bu sayımızı hazırlarken aynı zamanda dergimizin kaynak gösterme kurallarını da güncelledik. Dergimizin son sayfasında yeni kuralları, örnekleriyle birlikte görebilirsiniz. Türkiye’de bu noktada bilhassa TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’nin katkılarıyla mesafe alındı. Kuralları düzenlerken hem bu ilmî birikimi dikkate almaya hem de uluslararası standartlara uymaya çaba sarfettik.

Dergimizin bu sayısında da iki makale, bir değerlendirme yazısı ve üç kitap değerlendirmesiyle yazı çeşitliliğini korumaya özen gösterildi. Yayın izinleri alınmış iki önemli tercümeyi de önümüzdeki sayıda okuyucularımıza sunacağız. Akademik bir faaliyet kabul edilmeleri hakkındaki tartışmalara rağmen, tercümelerin düşünce tarihindeki etkileri göz ardı edilemez. Türkiye’deki akademik çalışmaların hem Batı hem de Doğu dünyasıyla eş zamanlı yürütülebilmesi için dergimizde çevirilere yer vermeye devam etmeyi planlamaktayız.

Türkiye’de akademik değerlendirmelerde yapılan değişiklikleri dikkate alarak indeks başvuruları için hazırlıklarımız yapıyoruz. Bu noktada katkı ve değerlendirmelerinizi dergimizin elektronik posta adresine gönderebilirsiniz. Yine dergide yayımlanan yazılarla ilgili müstakil bir telif hacmine ulaşmayan ilmî değerlendirmelerinizi “Araştırma Notları ve Yazışmalar” kısmında yayımlanmak üzere bizimle paylaşabilirsiniz.

Siyer ve hadisle ilgili akademik çalışmalarınızı, hazırlıklarını yaptığımız yeni sayı için değerlendirmek üzere bekliyoruz.

Fatma Kızıl