MAKALE ÇAĞRISI

Meridyen Derneği tarafından 2007 yılında kurulan Sonpeygamber.info Web Portalı ile Hz. Peygamber’i temel kaynaklara dayanarak anlama ve dünyaya anlatma çabası yönünde atılan adımlar yeni bir sahaya açılıyor.

Sonpeygamber.info Projesi kapsamında yürütülen “Hadis ve Siret Ödülleri”, “Siyer Atölyesi” ve “Türkiye’de Tüm Yönleriyle Siyer Çalışmaları Sempozyumu” gibi akademik faaliyetlerin tamamlayıcısı ve bir sonraki adımı olmak üzere Hadis ve Siyer Araştırmaları dergisi yayın hayatına başlıyor.  Yılda iki sayı halinde yayımlanacak Hadis ve Siyer Araştırmaları İslâmî ilimler içerisinde mesaisini Hz. Peygamber’in hayatından hareketle hem Müslümanlara hem de tüm insanlığa her devirde rehberlik edecek ilkeleri belirlemeye teksif eden hadis ve siyer ilimlerinin birikiminden istifade etmek ve aynı zamanda söz konusu birikime katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Uzun vadede uluslararası sahada gündem belirleyici bir dergi olmayı hedefleyen Hadis ve Siyer Araştırmaları, akademik dergiciliğin bilhassa Batı’da ilmî çalışmaların canlılığında üstlendiği rolün bilinciyle yola çıkmaktadır. İlk sayısından itibaren uluslararası dergicilik standartlardan taviz vermeksizin yayın hayatını sürdürmeyi hedefleyen Hadis ve Siyer Araştırmaları disiplinlerarası bir perspektif benimsemekte ve bu yaklaşımı doğrultusunda bütün ilmî araştırma alanlarının hadis ve siyer sahasına katkılarını beklemektedir.

Temel İslâmî kaynakların tarihî süreçte İslâmî ilimler tarafından nasıl anlaşılıp açıklandıkları, bugüne ne söyleyecekleri noktasında da belirleyicidir. Dolayısıyla hem geleneğin aktarımına diğer bir ifadeyle yüzyıllar içerisinde telif edilmiş literatürün değerlendirilmesi ve tahliline hem de günümüzün problemleri ile irtibatının kurulmasına ihtiyaç vardır. XVIII. yüzyıldan itibaren Batı’da ve Doğu’da dile getirilen tenkitler ve yeni görüşlerin hadis ve siyer ilimlerinin çözmesi gereken meseleler hâline geldiği de göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle klâsik literatürün bir de söz konusu tenkitler göz önünde bulundurularak yeniden okunması ve bir nevi yeniden keşfi gerekmektedir. Bütün bu problemlere cevap arayışında disiplinlerarası perspektifin yanı sıra uluslararası bir yaklaşım geliştirmenin önemi ortadadır. Bu noktada Hadis ve Siyer Araştırmaları farklı ilmî geleneklerden gelen akademisyenlerin birikimlerinden istifade edebilmek amacıyla Türkçe’nin yanı sıra Arapça, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde makalelere yer vermeyi hedefliyor.

Hadis ve siyer sahalarında müstakil veya iki alanın ortak meselelerini ele alan makalelerin yanı sıra diğer bilim dalları ile de irtibatların kurulduğu nitelikli akademik yazılarınızı dergimizin gelecek sayıları için bekliyoruz.