Önsöz

Önsöz

İlim dünyamızın kıymetli mensupları,

Günümüz dünyasında gerek oryantalist müktesebatın geldiği nokta gerek kitle iletişim platformlarında bu alanlara dair gündemin sürüklendiği atmosfer ve yaratılan çarpık algılar İslam Peygamberi’nin evrensel mirası hakkında yapılacak ilmî çalışmaların önemini kat kat arttırmış durumdadır. Asırlar boyunca binlerce âlim ve ârifin olağanüstü çabalarıyla inceden inceye inşa edilen klasik İslamî ilim geleneğinin ufkunu tevarüs ederek içinde bulunduğumuz çağın dilini yakalamaktan öte onu yeniden inşa etmek Müslüman dünyanın her bir ferdinin vazifesidir.

Meridyen Derneği’nin bu vizyonla 2007 yılında hayata geçirdiği Sonpeygamber. info Projesi, kısa zamanda dijital platformların sınırlarını aşarak akademik projeleri himaye eden bir hüviyet kazandı. Önümüzdeki yıllarda sekizincisi düzenlenecek olan Hadis ve Siret Ödülleri, beş yıl boyunca farklı temalar altında disiplinlerarası bir perspektifle organize edilen Siyer Atölyesi ve onun nihayete erdirildiği Türkiye’de Tüm Yönleriyle Siyer Çalışmaları Sempozyumu gibi faaliyetlerle bugüne kadar alana katkı sağlamaya, çalışmaların nitelik düzeyini yükseltmeye ve başarılı olanları ödüllendirmeye gayret gösterdik. Söz konusu yörüngedeki projelerimize bir yenisini eklemek ve başka çalışmalara da zemin hazırlamak amaçlarıyla elinizde ilk sayısı bulunan Hadis ve Siyer Araştırmaları dergisini ilim ve fikir dünyamızın hizmetine sunmaktan duyduğumuz mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Uluslararası bir mecra olmayı hedefleyen dergimize siz kıymetli akademisyenlerimizin katkılarını beklemekteyiz.

Bu vesileyle yürütmekte olduğumuz projeleri her zaman maddi-manevi destekleriyle ayakta tutan Meridyen Derneği üyeleri ile gönüllülerine, rehberlikleriyle katkı sağlayacak olan Hadis ve Siyer Araştırmaları Danışma Kurulu üyelerine, derginin yayın yönetmenliğini üstlenen Dr. Fatma Kızıl’a ve tüm çalışanlarımıza içten teşekkürlerimizi arz etmeyi borç bilirim.
 

Saliha Büyükdeniz

Meridyen Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı