KÜNYE

 

Hadis ve Siyer Araştırmaları / Hadīth and Sīra Studies

ISSN: 2149-9071

 

Danışma Kurulu / Advisory Board

Cemal Ağırman / Cumhuriyet Üniversitesi

Ali Akyüz / Marmara Üniversitesi

Tayfun Amman / Sakarya Üniversitesi

M. Fatih Andı / Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Adem Apak / Uludağ Üniversitesi

Emin Aşıkkutlu / Trabzon Üniversitesi

Seyit Avcı / Selçuk Üniversitesi

Jonathan Brown / Georgetown University

Mete Çamdereli / İstanbul Ticaret Üniversitesi

Garrett Davidson / College of Charleston

Adnan Demircan / İstanbul Üniversitesi

Yasin Dutton / University of Cape Town

Mustafa Ertürk / İstanbul Üniversitesi

Bünyamin Erul / Ankara Üniversitesi

Tahsin Görgün / İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Sohail Hanif / Cambridge Muslim College

İbrahim Hatiboğlu / Yalova Üniversitesi

Huriye Martı / T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı

Pavel Pavlovitch / Sofia University

Salahattin Polat / Erciyes Üniversitesi

Ruggero Vimercati Sanseverino /Eberhard Karls Universität Tübingen

Mirza Tokpınar / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

İsmail Hakkı Ünal / Ankara Üniversitesi

Yavuz Ünal / Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yusuf Ziya Keskin / Kocaeli Üniversitesi

 

Meridyen Derneği Adına Kurumsal Sahibi / Publisher

Havva Mehveş Kanbur

Genel Yayın Yönetmeni / Editor in Chief

Fatma Kızıl

Editör / Editor

Halil Ortakçı

İngilizce Dil Editörü / English Language Editor

Merve Tosun

Genel Yayın Danışmanı / Advisor to the Editor in Chief

Fatma Ekinci

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Managing Editor

Av. Emine Doğan

Editöryal Sekreterya / Editorial Secretary

Turgay Bakırtaş

Logo Tasarım: Salih Pulcu | Mizanpaj: Yunus Emre Kaya | Yazılım: Erdoğan Hancıoğlu

 

İletişim / Contact

Altunizade Mah. Mahir İz Cad. No: 26 Kat: 3 Üsküdar – İstanbul – Türkiye

Tel: +90 216 310 30 39 | Fax: +90 216 310 10 92 | e-mail: [email protected] –  [email protected] | Web: www.hadisvesiyer.infowww.hadithandsira.infowww.sonpeygamber.infowww.lastprophet.info

© Meridyen Derneği / Meridyen Association | Kasım/November, 2015

Hadis ve Siyer Araştırmaları hakemli bir dergidir. Altı ayda bir yayımlanır. Dergideki yazıların içeriğinden yazarları sorumludur.