ANASAYFA

Önsöz

İlim dünyamızın kıymetli mensupları,

Günümüz dünyasında gerek oryantalist müktesebatın geldiği nokta gerek kitle iletişim platformlarında bu alanlara dair gündemin sürüklendiği atmosfer ve yaratılan çarpık algılar İslam Peygamberi’nin evrensel mirası hakkında yapılacak ilmî çalışmaların önemini kat kat arttırmış durumdadır. devamı …

Editörden

İlk Sayımızı Yayımlarken

Çağdaş dönem, hayatın her yönü gibi İslâmî ilimlerle meşgul olma şekillerini de etkiledi hatta önemli ölçüde değiştirdi. Telif türleri, dil ve üslûb, terminoloji, bir çalışmanın ilmî kabul edilmesine yönelik yerleşik kriterler düşünüldüğünde Türkiye İlâhiyatlarının İslâmî ilimlerin tedrisi açısından ‘yeni’ bir mahiyet taşıdığı söylenebilir. devamı ..